Waarom PRIDE?

Met de Pride Month Suriname werken we aan het creëren van een veilige Surinaamse samenleving, zodat iedereen eerlijk uit kan en mag komen over hun seksuele oriëntatie en of genderidentiteit.

In 1987 is de Internationale Coming Out dag in het leven geroepen. De Coming Out Dag valt op 11 oktober en is een Internationaal evenement waarbij wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor de LGBT (Lesbische, Gay, Biseksuele en Transgender) burgers. Hiermee wordt gestreefd naar het creëren van een wereld waarin LGBT-personen in eerlijkheid en openheid kunnen leven.

Na 6 jaar achter elkaar de Coming Out Week gevierd te hebben, was Suriname in 2017 klaar voor de eerste editie van de PRIDE Month Suriname. Deze wordt elk jaar in de maand oktober georganiseerd door het LGBT Platform Suriname. Tijdens PRIDE Month zijn er verschillende activiteiten waaronder: een filmfestival, feesten, voorlichting en educatie activiteiten, een discussieavond, exposities, conferenties, etc.

PRIDE Month Suriname is zeker niet bedoeld om per se mensen a la minute uit de kast te trekken, en nog minder is het bedoeld om mensen “gay te maken”. Dit laatste kan namelijk niet. Uit de kast komen is veelal niet een ding dat je op een bepaald moment doet, maar het is een proces startende bij zelfacceptatie, door de eigen angsten en vrees te overwinnen. Het is bij sommigen een korter en bij anderen een langer proces. Bij sommigen is het een redelijk vlot proces, bij anderen een langer en pijnlijk proces.

Elke LGBT-persoon worstelt in principe met de coming out en moet zelf bepalen wanneer hij of zij ready is het proces te beginnen en uit de kast te komen.

Pride Month Suriname heeft als doel bewustwording te creëren, informatie te verschaffen en te laten zien wie wij zijn. Wij die al uit de kast zijn, komen nogmaals uit de kast om te tonen “dit zijn wij”, we schamen ons niet, we zijn niet bang om te zijn wie we zijn en niemand hoeft bang te zijn voor ons. Daarmee het woord homofobie (fobie = is angst of vrees en dan voornamelijk voor het onbekende) te willen logenstraffen.

Vrees en angst?

De eerste vragen waarmee je geconfronteerd word door naasten/vrienden/familie zijn:

 • Wat gaan de buren denken?
 • Wat gaan je broers en zussen denken?
 • Wat gaan je ooms en tantes zeggen van ons?
 • Wat gaan de mensen van de kerk zeggen?
 • Wat gaan de mensen op mijn werk denken van ons?
 • Etc. etc., heeft meestal maken met “anderen”

Allemaal terugvloeiend naar angst en vrees om ook als naasten te worden uitgesloten.
De vrees is vaak net zo groot bij degenen die in de kast zitten als bij hun vrienden en familie.
Het heeft altijd te maken met wat anderen zullen denken of doen. Dit laatste is helaas geen ondenkbare vrees, maar zou dit zou eigenlijk een ongegronde angst moeten zijn. De angst willen wij wegnemen.

Door de Pride Month Suriname te organiseren, willen wij:

 • Laten zien dat er niks is om te vrezen, voornamelijk bij de naasten van LGBT.
 • De vrees voor het onbekende wegnemen door bekendheid aan LGBT te geven.
 • De weg plaveiden voor zij die nog in de kast zitten en worstelen met hun gevoelens en doodsangsten uitstaan en allerlei nare ervaringen hebben.
 • Levens redden, door zelfmoordpogingen als gevolg van homofobie te voorkomen, door pesterijen te voorkomen bij jeugdigen maar ook volwassenen en door de invloed die de pesterijen kunnen hebben, te verkleinen.
 • Voorkomen dat ouders hun kinderen het huis uitzetten vanwege hun geaardheid en dat deze kinderen thuis- en dakloos worden, uit het onderwijssysteem verdwijnen en in de prostitutie belanden om het hoofd op straat boven water te houden.
 • Voorkomen dat kinderen voor gek verklaard worden en naar de psychiater gebracht worden of in ergere gevallen, naar allerlei pseudo kwakzalvers gebracht worden voor genezing. Gevallen zijn bekend dat meisjes verkracht worden om ze hetero te maken. Dit soort zaken moeten absoluut tot het verleden gaan behoren.
 • Voorkomen dat LGBT uitgescholden, uitgekotst of, erger nog, fysiek worden aangevallen op straat, op school, etc.

Natuurlijk houden wij onszelf ook de spiegel voor en willen ook LGBT personen zelf inlichten hoe het beste om te gaan met deze en alle andere soortgelijke situaties.

Every and any life matters.

Daarom zijn LGBT rechten ook opgenomen in het manifest van de Verenigde Naties als te zijn Basic Human Rights. Dezelfde basisrechten, gelijke rechten. Niet meer, niet minder en zeker geen speciale of aparte rechten of privileges (zoals het niet betalen van belastingen bijv.). Gewoon dezelfde rechten, net als elk ander. Aan de plichten welke aan een ieder zijn opgelegd voldoen wij als LGBT community in ieder geval reeds.

Het is daarom belangrijk om de Pride Month Suriname te organiseren, om wederom uit de kast te komen en onszelf te tonen, dat bedrijven, werkgevers, vrienden en familie ook soort van “uit de kast komen” en zich solidair tonen.
Ook voor non-LGBTers is dit een vorm van uit de kast komen, want de vraag komt zeker ter vergader- of eettafel “Wat gaan onze klanten zeggen?”, “Wat gaan onze zakenrelaties denken?”, “Wat gaan onze medewerkers doen?” “Wat gaan mijn vrienden denken?”.

De Pride Month Suriname heeft net zoveel als doel om LGBT een riem onder het hart te steken als het te maken heeft met non-LGBT tonen dat er nergens voor te vrezen hoeft te zijn, men niet toegeeft aan wat anderen zeggen, denken of zouden gaan doen.

Het is een lang proces en zullen wij een lange adem moeten hebben. Als wij maar een leven redden door de Pride Month Suriname zijn we al een eind op weg.