Over PRIDE Month Suriname

PRIDE Month Suriname, previously the Coming Out Week, is a non-profit event that has been organized by volunteers since 2011 and that focuses on creating awareness about the LGBT community as a very present and a full-fledged part of Surinamese society.
Through dialogue, different forms of expression and festivities, we strive to narrow the gap of incomprehension and fear between the LGBT community and the rest of the Surinamese society. In the pursuit to eliminate any form of of exclusion and stigmatization based on sexual orientation or gender identity, significant successes have been achieved so far with PRIDE Month Suriname. However, the fight continues!
PRIDE Month Suriname, voorheen de Coming Out Week, is een door vrijwilligers georganiseerd non-profit evenement, waarbij aandacht wordt besteed aan de bewustwording omtrent de LGBT gemeenschap als volwaardig deel van de Surinaamse samenleving.
Middels dialoog, expressie en festiviteiten wordt de kloof van onbegrip tussen de LGBT gemeenschap en de rest van de samenleving verkleind. In het streven om elke vorm van uitsluiting en stigmatisering op basis van een seksuele oriëntatie, of gender identiteit te elimineren, worden met de PRIDE Month Suriname significante successen geboekt. Wij strijden voort!
WE NEED YOUR SUPPORT!
Stichting LGBT Platform Suriname
Finabank NV SRD Rekeningnummer: 2019479
Adress: Martinusstraat 24
Nummer: 81-PRIDE [8177433]
Omschrijving: <[BEDRIJFS-] Naam PMSR18>
of <ANONIEM PMSR18>